• 1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 1 - go dnia roboczego każdego miesiąca na konto szkoły: PKO BP 44 1020 4795 0000 9102 0278 5400.
  2. Przy wpłacie na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy.
  3. Istnieje możliwość wpłaty za obiady w kasie szkoły pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca w godz. od 8.00 - do 9.00.
  4. Brak wpłaty za obiady spowoduje niewydawanie obiadów.
  5. Odpisów za niewykorzystane obiady w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki:
  -w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 16.00 na piśmie w księgowości szkoły, lub drogą mailową na adres: sp20obiady@interia.pl,
  -lub w dniu nieobecności najpóźniej do godz. 8.00 wyłącznie drogą mailową.
  6. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzystało z obiadów.
  7. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba stołująca się, której rodzice/opiekunowie powinni uregulować należność za obiady.
  11.04.2019 10:34 | więcej »
 • Jadłospis dekadowy
  08.04.2019 09:08 | więcej »
 • Jadłospis dekadowy
  08.04.2019 09:01 | więcej »
 • Kartę  zgłoszenia należy wypełnić i przekazać do księgowości
  14.08.2018 09:32 | więcej »
 • W roku szkolnym 2018/2019 zmianie ulegają opłaty za wyżywienie dzieci w grupie "0"
  14.08.2018 09:14 | więcej »
 • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
  21.11.2016 21:18 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć