ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 1 - go dnia roboczego każdego miesiąca na konto szkoły: PKO BP 44 1020 4795 0000 9102 0278 5400.
2. Przy wpłacie na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy.
3. Istnieje możliwość wpłaty za obiady w kasie szkoły pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca w godz. od 8.00 - do 9.00.
4. Brak wpłaty za obiady spowoduje niewydawanie obiadów.
5. Odpisów za niewykorzystane obiady w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki:
-w przypadku planowej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 16.00 na piśmie w księgowości szkoły, lub drogą mailową na adres: sp20obiady@interia.pl,
-lub w dniu nieobecności najpóźniej do godz. 8.00 wyłącznie drogą mailową.
6. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzystało z obiadów.
7. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba stołująca się, której rodzice/opiekunowie powinni uregulować należność za obiady.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć