O szkole

Nadanie imienia

Jak nadawaliśmy szkole imię Jana Twardowskiego?

 

Na początku roku szkolnego 2005/2006 nauczyciele zespołu humanistycznego wyszli z propozycją rozpoczęcia procedury nadania naszej szkole imienia. Do współpracy zostali włączeni uczniowie i ich rodzice. Uczniowie przygotowywali plakaty ze swoimi propozycjami, powstawały gazetki przybliżające postacie zasługujące na szczególną uwagę.

   W ramach akcji "Wybieramy patrona naszej szkoły" każdy miał szansę złożyć swoją propozycję. W tym celu w listopadzie 2005r. ogłoszono konkurs wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Pojawiło się bardzo dużo ciekawych kandydatur na patrona naszej szkoły. Spośród złożonych prac jury w składzie: Sylwia Zubelewicz, Małgorzata Kita, Dorota Skuratowska wyłoniło zwycięzcę.
   Za najpełniejszą uznano pracę uczennicy Aleksandry Karczmarskiej z klasy Va, której kandydatem był Maksymilian Golisz. Ciekawymi kandydatami byli także: Jan Twardowski i Jan Paweł II. W czerwcu 2006r. na festynie rodzinnym zostało przeprowadzone referendum, na którym uczniowie, rodzice, nauczyciele dokonali wyboru patrona spośród przedstawionych kandydatów. Społeczność szkolna zdecydowała w demokratycznych wyborach, iż patronem naszej szkoły zostanie Jan Twardowski.

   Następnym etapem naszej pracy było przybliżenie sylwetki księdza Jana Twardowskiego uczniom. Zaplanowano szereg działań, które miały spopularyzować twórczość i życie przyszłego patrona.

      rys. Kamili Zielińskiej, ucz. kl.5c
 


rys. Olgi Bronikowskiej, ucz. kl.4b

rys. Olgi Nowak, ucz. kl.5c

rys. Pauli Jarosz, ucz. kl.5c

 

Rok 2006/2007:

  • Spotkanie z ogółem rodziców na temat: wyboru patrona, nadania szkole imienia, organizacji uroczystości.
  • Opracowanie programu godzin wychowawczych związanych z sylwetką patrona.
  • Gromadzenie przez uczniów materiałów o Janie Twardowskim w formie teczek klasowych.
  • Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych i lekcji języka polskiego poświęconych poecie.

 

Rok 2007/2008:

  • Nawiązanie współpracy z gazetą "Moje Miasto" i publikacja informacji na temat nadania imienia szkole na terenie dzielnicy Pomorzany.
  • Nawiązanie ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Twardowskiego w Marianowie.
  • Wyjazdowa rada szkoleniowa do Rewala poświęcona omówieniu uroczystości nadania imienia szkole.
  • Założenie biblioteczki patrona w szkolnej bibliotece.
  • Koncert wigilijny z poezją J. Twardowskiego w kościele parafialnym.
  • Konkursy plastyczne związane z sylwetką patrona i jego twórczością.
  • Skomponowanie hymnu szkoły, związanego z patronem.
  • Wydanie okolicznościowej gazetki szkolnej na temat patrona – numer specjalny.
  • Namalowanie portretu patrona i umieszczenie go w hollu szkoły.
  • Przekazanie informacji Kurii Szczecińskiej o zamiarze nadania imienia szkole.
  • Złożenie wniosku o nadanie imienia szkole do Urzędu Rady Miasta.
28 lipca 2008r. Rada Miasta Szczecin
nadała Szkole Podstawowej nr 20 imię księdza Jana Twardowskiego.


 

Rok 2008/2009:

  • 17 października 2008r. w 60 rocznicę powstania szkoły odbyła się uroczystość nadania imienia szkole.


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć