Język angielski

Egzamin Ósmoklasisty

KONKURS 7b

http://zs8.szczecin.pl/konkurs-english-phrasal-verbs-for-maniacs/

HASŁO maniacs1

LINKI  DO ĆWICZEŃ UŁATWIAJĄCYCH  POWTÓRKI SŁOWNICTWA

UNIT 1 https://quizlet.com/_4twqf5                  

UNIT 2  https://quizlet.com/_4twprv

UNIT 3 https://quizlet.com/_4twp89

UNIT 4 https://quizlet.com/_4twony

UNIT 5 https://quizlet.com/_4twn3y

POWTÓRKI Z CZASÓW

 1. Należy wpisać adres strony  https://join.quizizz.com/ 

2. Następnie wpisać  podany niżej kod.

3.  ZADANIA BĘDĄ AKTYWNE DO 20 lutego 

4. Wpisując nazwę użytkownika uczniow20ie powinni podać  swój numer z dziennika i klasę ( np. 8B45). 

KODY do gier w aplikacji QUIZZIZ :

1. Czas Past Simple  KOD-  912247 

2. Wyrażanie przyszłości WILL, GOING TO  KOD -  086116

3. Tworzenie przysłówków  KOD -  215513

4. Stopniowanie przymiotników KOD - 241030

5. Czasy  Simple and Continuous KOD -  951763

6. Reagowanie na sytuacje - 775915

Materiał leksyklano-gramatyczny można również powtarzać na platformie  : 

 https://engly.pl/

.....i egzamin zdany  na szóstkę ! 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć