Język angielski

KLASA 5 POWTÓRKI

DZIAŁ 3  TECHNOLOGIE 

 Słownictwo -  https://quizlet.com/_51q8pq

Czas Present Continuous  https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html

                                          https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-progressive.htm

                                          http://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%2014.htm

 YELLOW LEMON TREE  tekst   https://www.youtube.com/watch?v=VaExN-H5vCc

 zadanie do piosenki https://learningapps.org/6154939

Dział 4 Świat przyrody, stopniowanie przymiotników

https://quizlet.com/_51qbeo

Dział 5  Around town

https://quizlet.com/_51ronb

WAS WERE w pytaniach i przeczeniach

https://quizlet.com/_3xni5v

WAS i WERE jako forma przeszła czasownika BE

https://quizlet.com/_5uko7f

Miesiące - https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/months-next

Miesiące piosenka https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA

Dni tygodnia  piosenka  https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

Dni tygodnia https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/days

Liczby 1-100 wymowa https://www.youtube.com/watch?v=iNU1ILy63Wc

Liczby 1-100 https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/numbers/numbers-1-100

DZIAŁ 6 -zawody

https://quizlet.com/_51rqp6

Gra WORD SHAKE 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Czas Past Simple 

 Formy przeszłe czasownika ( -ed )

1.  https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular

2. https://agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html

Czynności w czasie przeszłym :

worksheets-yesterday.pdf

Czasowniki nieregularne :

https://agendaweb.org/exercises/verbs/irregular-past-1.htm

https://agendaweb.org/exercises/verbs/simple-past-irregular-2

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć