Rekrutacja

Szkoła Podstawowa Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową nabor.pcss.pl/szczecin

Link do zapisów do pierwszej klasy w naszej szkole  https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/Info/89180

 

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1  Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.03.2018 r. – 29.03.2018 r. 16.08.2018 r. – 20.08.2018 r.
2 Nie dotyczy SP 20 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym
16.03.2018 r. – 22.03.2018 r.

21.08.2018 r. – 22.08.2018 r.
3 Nie dotyczy SP 20 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 23.03.2018 r. godz. 12.00 23.08.2018 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30.03.2018 r. – 13.04.2018 r. 23.08.2018 r. – 24.08.2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04.2018 r. godz. 12.00 27.08.2018 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 16.04.2018 r. – 19.04.2018 r., do godz. 15.00 28.08.2018 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.04.2018 r. godz. 12.00 29.08.2018 r.


2. Dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły - Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019: KRYTERIA_KLASY_I_2018-2019.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć