Rekrutacja

Przedszkole Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową nabor.pcss.pl/szczecin

Link do zapisów do przedszkola w naszej szkole  https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101529

 

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.03.2018r. - 28.03.2018r. 07.05.2018r. - 18.05.2018r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.03.2018r. - 05.04.2018r. 21.05.2018r. - 23.05.2018r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
20.04.2018r. do godz. 15.00
25.05.2018r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 23.04.2018r. 26.04.2018r. 28.05.2018r. 30.05.2018r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2018r. do godz. 15.00 01.06.2018r.


2. Kryteria ustawowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  na rok szkolny 2018/2019: KRYTERIA_PRZEDSZKOLA_2018-2019.pdf

3. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej: UCHWALA_KRYTERIA_dodatkowe_przedszkole_2018-2019.pdf

 


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć