• Kalendarz roku szkolnego 2021/2022r.

    •                   Harmonogram roku szkolnego 2021/2022 

           Szkoła Podstawowa nr 20 

           im. ks. Jana Twardowskiego                  

     L p

     Data

     wydarzenie

     1

     01.09.2021r.

     ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     2

     06.09.2021r.

     Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII

     3

     08.09.2021r.

     Zebrania z rodzicami kl. „0” I - V

     4

     14.10.2021r.

     Dzień Edukacji Narodowej

     5

     26.10.2021r.

     Konsultacje dla rodziców kl. I-III

     6

     27.10.2021r.

     Konsultacje dla rodziców kl. IV-VIII

     7

     01.11.2021r.

     Wszystkich Świętych (poniedziałek)

     8

     11.11.2021r.

     Święto Niepodległości (czwartek)

     9

     12.11.2021r.

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (piątek), szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

     10

     10.12.2021r.

     Wystawienie ocen przewidywanych za I półrocze

     11

      Przeniesione z 14.12.21r. na 15.12.21r.  -  MS Teams

     Zebranie rodziców klas I-III

     Przeniesione na 15.12.21r.  -  MS Teams

     12

     15.12.2021r

     Zebranie rodziców klas IV-VIII

     13

     23-31.12.2021r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     14

     06.01.2022r.

     Święto Trzech Króli ( czwartek)

     15

     07.01.2022r.

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (piątek), szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

     16

     14.01.2022r.

     Wystawienie ocen za I półrocze

     17

     18.01.2022r.

     Rada klasyfikacyjna

     18

     25.01.2022r.

     Apele podsumowujące/Zebranie rodziców klas I - III

     19

     26.01.2022r.

     Apele podsumowujące/Zebrania rodziców klas IV- VIII

     20

     31.01-13.02.2022r.

     Ferie zimowe

     21

     22.03.2022r.

     Zebranie rodziców klas I-III

     22

     23.03.2022r.

     Zebrania z rodzicami klas IV -VIII

     23

     14-19.04.2022r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     24

     02.05.2022

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (poniedziałek), szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

     25

     03.05.2022r.

     Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek )

     26

     06.05.2022r.

     Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

     27

     10.05.2022r.

     Zebranie rodziców klas I -III

     28

     11.05.2022r.

     Zebranie rodziców klas IV-VIII

     29

     24-26.05.2022r.

     Egzamin ósmoklasisty

     30

     10.06.2022r.

     Wystawienie ocen rocznych

     31

     Do ustalenia

     Publiczna prezentacja zespołowych projektów edukacyjnych

     32

     14.06.2022r.

     Rada klasyfikacyjna

     33

     16.06.2022r.

     Święto Boże Ciało (czwartek)

     34

     17.06.2022r.

     Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (piątek), szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

     35

     24.06.2022r.

     ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO