• KONKURS
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą rymowankę o tematyce ekologicznej.

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-8.
  Prace można składać u wychowawców (klasy 1-3) oraz u nauczyciela biologii - p. Joanna Krajewska (klasy 4-8).

  Termin: do 23.02.2024 r.

  Na zwycięzców czekają nagrody.

  Powodzenia!
  04.02.2024 19:37 | więcej »
 • W naszej szkolnej wystawie zaprezentowaliśmy prace uczniów z klas 4 na konkurs  "Okładka do książki". Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Gratulujemy!!!
  06.01.2024 14:25 | więcej »
 • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej interesujące nazwy najstarszych drzew znajdujących się na terenie naszej szkoły.

  Karteczki z propozycją, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz klasą osoby biorącej udział w konkursie prosimy wrzucać do pudełka ustawionego na parapecie obok automatu z przekąskami:)

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.
  Na Wasze propozycje czekamy do 24.11.2023 r.

  Zwycięska klasa zostanie opiekunem drzewa, na którym zostanie przytwierdzona tabliczka z nazwą.

  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
  13.11.2023 14:40 | więcej »
 • Actividades para Educación Infantil: MANUALIDADES DÍA DEL LIBRO 2019 ...
  Cele konkursu:
  • zainteresowanie uczniów książką,
  • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych uczniów,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów,
  Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 zakładkę,
  • prace powinny mieć postać zakładki do książki,
  • zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej, w dowolnym kształcie itd.
  • do konkursu zgłaszane są prace samodzielnie wykonane,
  • każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko i klasę uczestnika
  1. Kryteria oceny prac:
   • pomysłowość,
   • oryginalność ujęcia tematu,
   • estetyka wykonania pracy
  2. Terminy:
   Prace należy dostarczyć do dnia 20 października 2023 do wychowawcy klasy,
   a wszystkie wykonane prace znajdą się na wystawce, którą będzie można obejrzeć
  w korytarzu szkoły.
  Gorąco zapraszamy do zabawy!
   
  04.10.2023 11:48 | więcej »
 • Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie zaprasza uczniów klas IV do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pod hasłem „Projekt okładki mojej ulubionej książki”.
  Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie ilustracji książki, która zrobiła na nim duże wrażenie, wykonanej w dowolnej technice: rysunek, wycinanka, wydzieranka.
  Organizator– Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie
  Cel konkursu:
  • promocja czytelnictwa
  • rozwijanie wyobraźni, odkrywanie w sobie talentów plastycznych, 
  Zadanie polega na wykonaniu ilustracji i samodzielnym zaprojektowaniu okładki książki. Można stworzyć swoją własną wizję,  nie sugerując się okładką istniejącej już książki. Należy podać tytuł książki, autora, wydawnictwo. Ilustrację można wykonać  dowolną techniką np. rysunek, wycinanka, wydzieranka. Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko autora pracy, klasa.
  Kryteria oceny prac:
  • zgodność z tematem,
  • samodzielność i estetyka wykonanej pracy
  •  kreatywność.
  Prace należy  dostarczać do biblioteki do dnia 13 października  2023r.
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu. Jury dokona oceny prac, które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

   
  04.10.2023 11:46 | więcej »
 • Z okazji corocznej akcji sprzątania świata zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. Razem możemy więcej.
  Wybierzcie się na sprzątanie wraz z rodziną lub znajomymi, zróbcie zdjęcie przed sprzątaniem i po jego zakończeniu. Zdjęcia wraz z opisem przesyłajcie do nauczyciela biologii.
  Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami celującymi z przyrody (kl. 4) lub biologii (kl. 5-8).
  Powodzenia!
  18.09.2023 10:13 | więcej »
 • Wyniki konkursu plastycznego dla klas 1 – 3 „Moja rodzina”
  I miejsce – Filip Życiński kl. 1b
  II miejsce – Oleksii Skliarenko kl. 3a
  III miejsce – Wiktor Jasik kl. 3b
  Wyróżnienia:
  Wiktoria Lewandowska kl. 1a
  Arina Oleksenko kl. 1a
  Julia Majewska kl. 1a
  Gratulujemy!
  14.06.2023 11:45 | więcej »
 • Serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie pt. „Morskie doświadczenia”, organizowanym przez Dyrektora Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

  Zadaniem konkursowym jest, aby w obecności nauczyciela Pani Eweliny Szczepanik, uczniowie przeprowadzili doświadczenie fizyczne lub chemiczne oraz nagrali filmik, który zaprezentuje przebieg pracy nad doświadczeniem.

  Termin realizacji: do 21.06.2023.

  Nagrodą dla laureatów jest bezpłatny wstęp do Morskiego Centrum Nauki.

  UWAGA
  Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczyciela chemii celem uzgodnienia doświadczenia i terminu jego przeprowadzenia. Doświadczenie będzie wykonywane TYLKO I WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI NAUCZYCIELA chemii naszej szkoły. Jestem do dyspozycji w szkole w środy i czwartki w godzinach od 12:30-15:30.

  Ewelina Szczepanik
  nauczyciel chemii
  02.06.2023 10:49 | więcej »
 • ŚWIETLICA SZKOLNA
   Zaprasza na  szkolny konkurs plastyczny  Moja rodzina.

  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rodzinę, jako najważniejsze , najbliższe środowisko rozwoju dziecka. Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci. Odkrywanie starych i poszukiwanie nowych technik plastycznych.

  Regulamin:
  - konkurs przeznaczony dla uczniów klas I - III;
  - technika wykonywania prac plastycznych - dowolna;
  - termin składania prac w świetlicy szkolnej - do 31.05.2023
  Zapraszamy do udziału : P.Bonter - Burdzicka, I.Sondej - Ciszewska
  10.05.2023 09:04 | więcej »
 • Adam z klasy 3b i Wiktoria z klasy 3a uczestniczyli w XII Międzyszkolnym Konkursie

  W krainie bajek i baśni. Obydwoje wykazali się doskonałą wiedzą czytelniczą i zdolnościami plastycznymi. Uroczyste wręczenie nagród, Adamowi za II miejsce i Wiktorii wyróżnienia,  nastąpiło w Teatrze Lalek Pleciuga po przedstawieniu pt. Perfekty i Ambaras.

  Gratulujemy sukcesów!!
  !
  26.04.2023 14:47 | więcej »
 • Szkolny konkurs plastyczny „Szczecin moje miasto”
  Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 0-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Szczecin moje miasto” . Prace można narysować kredkami, namalować farbami, narysować ołówkiem lub zrobić wydzierankę. Prace oceniane będą
  w trzech  kategoriach: klasy 0-III , IV-VI i VII-VIII.

  Cele konkursu:
  • rozwijanie postaw i wartości patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
  • rozbudzanie zainteresowania uczniów  pięknem rodzinnego  miasta
  • rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności  dzieci
  • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnego miasta,
  • wskazywanie różnorodności piękna miast i miejscowości za pomocą różnych technik plastycznych,

   Kryteria oceniania:
  • estetyka wykonania pracy ,
  • kreatywność i inwencja twórcza,
  • zgodność wykonania pracy  z tematem konkursu,
  • samodzielność wykonania pracy,
  Prace należy wykonać na bloku technicznym A4 w klasach 0-III i bloku technicznym A3
  w klasach IV-VIII

  Prace należy składać do 09.05.2023r. (do wtorku) do pani Anny Wilk - klasy 0-III (sala 24)
  i do pani Renaty Gryciuk - klasy IV-VIII (sala 5 lub świetlica).
  25.04.2023 10:25 | więcej »

 • Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

   

       W dniu 19 kwietnia 2023r drużyna naszej szkoły w składzie : Lena Machowicz z klasy 6a, Ewelina Sawicka, Michał Acewicz i Paweł Czapla z klasy 5b brała udział w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas turnieju uczniowie rozwiązywali testy, udzielali pierwszej pomoce, jeździli po miasteczku ruchu drogowego i po torze przeszkód. Drużyna naszej szkoły  zajęła II miejsce, natomiast Michał Acewicz indywidualnie zajął I miejsce, a Paweł Czapla indywidualnie IV miejsce . Gratulujemy całej drużynie.

  26.04.2023 14:46 | więcej »

 • Szkolny konkurs wiedzy o Polsce w języku angielskim Tell Me about Poland
  26.04.2023 14:46 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla kl. 4
  W związku z Obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4 do udziału w konkursie plastycznym z okazji Dnia Nauczyciela.
   
  Cele konkursu:
  - Wzbudzanie szacunku do nauczyciela i jego pracy.
  - Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
  - Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych.
  - Popularyzowanie posługiwania się technologią informacyjną.
   
  Regulamin konkursu:
  1. Konkurs polega na zaprojektowaniu kartki - laurki
  2. Pracę wykonujemy samodzielnie za pomocą kredek, farb lub różnych materiałów typu brokat, papier kolorowy, gazet, czasopism itp..
  3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu.
  4.  Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.
  5.  Prace należy oddać do końca października do biblioteki szkolnej.

  Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów i materiałów.
   
  W ocenie będzie brane pod uwagę:
  Pomysł – 5 pkt.
  Oryginalność – 5 pkt.
  Wkład pracy – 5 pkt.
  Estetyka – 5 pkt.
   
  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Powodzenia!
   
  20.10.2022 21:32 | więcej »
 • WYNIKI KONKURSU „FESTIWAL KREATYWNOŚCI”.
  07.06.2022 23:20 | więcej »
 • Wyniki konkursu Świetlik 2022
  30.05.2022 01:03 | więcej »
 • Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2022
  29.05.2022 23:45 | więcej »
 • FESTIWAL KREATYWNOŚCI
  Zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-3 do udziału w FESTIWALU KREATYWNOŚCI.

  Festiwal ma charakter konkursu, którego celem jest rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz promowanie twórczego spędzania czasu wolnego. Każdy uczestnik otrzymuje taki sam fragment rysunku. Po naklejeniu go na kartkę formatu A3, dorysowuje dalszy ciąg według własnej wyobraźni. Pokolorowaną, podpisaną pracę należy dostarczyć do organizatora konkursu  (do sali 23).

  REGULAMIN KONKURSU
  Aby wziąć udział w konkursie należy:
  - odebrać kartkę z fragmentem rysunku (sala 23),
  - przykelić fragment rysunku w dowolnym miejscu na kartkę formatu A3,
  - dorysować dalszy ciąg według własnej wyobraźni i pokolorować (dowolnymi kredkami),
  - podpisać pracę: imię, nazwisko, klasa,
  - prace dostarczyć do dnia 11.05.2022r.
  Wszytkie prace zostaną wyeksponowane na holu szkoły. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
  Zapraszamy do udziału!

  Organizator konkursu: Mirella Baranowska
  04.05.2022 22:25 | więcej »
 • Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

  Konkurs ekologiczny „Czy znasz polskie parki narodowe?”

  13.04.2022 11:08 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla kl.1-3

  Zapraszamy do  udziału  w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE pt.  ,,KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”.

  Zadanie konkursowe polega na stworzeniu okładki ulubionej książki.

  Oceniana będzie:  pomysłowość, estetyka, samodzielność i kreatywność wykonania pracy.

  UWAGA
  1.Praca plastyczna ma zawierać:  stosowną ilustrację, imię i nazwisko autora oraz  tytuł ulubionej książki.

  Z tyłu pracy umieszczamy imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
  2.Technika dowolna.
  3. Format pracy A3 (duża kartka z bloku).


  Prace oddajemy do  29 kwietnia 2022 r. do biblioteki szkolnej.

  11.04.2022 19:24 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla kl. 1-3 pt. KARTKA WIELKANOCNA

  Serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla klas 1-3 pt.:  KARTKA WIELKANOCNA.

  Format i technika – dowolna. Pod ocenę bierzemy  pomysłowość, estetykę i samodzielność w wykonaniu pracy. Prace należy oddać do biblioteki szkolnej do 8 kwietnia 2022r.

  koordynator p. Beata Urbańska

  04.04.2022 18:06 | więcej »
 • „Żołnierze Wyklęci – Wielcy Polscy Bohaterowie”
  28.01.2022 13:43 | więcej »
 • KONKURS PLASTYCZNY KUBUŚ PUCHATEK PRZYJACIEL DZIECI

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka zapraszamy dzieci z klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez bibliotekę szkolną. 
  Prace wykonujemy dowolną techniką (farba, kredki, wyklejanki) w formacie A3 lub A4.

  Przy ocenie bierzemy pod uwagę oryginalność przedstawienia postaci oraz samodzielność wykonania pracy.

  Prace dostarczamy do biblioteki szkolnej do końca stycznia 2022r.. Wyniki będą ogłoszone po feriach 14 lutego.

  organizator  Beata Urbańska

  19.01.2022 21:53 | więcej »
 • Konkurs Świetlik dla kl. 1-8

  Zapraszamy uczniów do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. TEST KONKURSOWY odbędzie się 8 marca 2022 r.

  Doświadczenia XV edycji ukazały się na stronie internetowej konkursu 11 stycznia 2022 r.

  Uprzejmie informujemy, że zapisy do XV edycji Konkursu „Świetlik” trwają od 17 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. Koszt udziału w XV edycji wynosi 12 zł.

  Powyższą kwotę wpłacamy do koordynatorów konkursu do 26 stycznia 2022 r. wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. link do zgody na przetwarzanie danych osobowych https://swietlik.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/zgoda-uczestnik.pdf

  koordynator kl. 1-3 - Pani Małgorzata Grzeszczak

  koordynator kl. 4-8 - Pani Żanetta Petryniak

  18.01.2022 19:37 | więcej »
 • KONKURS NA WYKONANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

   Nawiązując do szkolnej tradycji, zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z ich rodzinami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym.
  Technika wykonania pracy i materiały są dowolne.
  Podpisane prace oddajemy do p. Doroty Skuratowskiej do dnia 14.12.2021r. .
  Prezentacja wszystkich szopek odbędzie się w holu szkoły w dniach od 15.12.2021r. do 22.12.2021r.
  Wszystkie dzieła będą docenione i nagrodzone.
  W dniu 22.12.2021r. szopkę zabieramy do domu.
  Organizator konkursu: p. Dorota Skuratowska.

  25.11.2021 20:45 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla kl. 1 - 4

  Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 1- 4 do udziału w konkursie plastycznym z okazji Dnia Nauczyciela.

   

  Cele konkursu:

  - Wzbudzanie szacunku do nauczyciela i jego pracy.

  - Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.

  - Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych.

  - Popularyzowanie posługiwania się technologią informacyjną.

   

  Regulamin konkursu:

  1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu związanego z Dniem Nauczyciela.

  2. Projekt kartki - laurki wykonujemy samodzielnie za pomocą kredek, farb lub różnych materiałów typu brokat, papier kolorowy, gazet, czasopism itp..

  3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu.

  4Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

  5. Prace należy oddać do 14.10.2021r. do biblioteki szkolnej.

   

  Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów i materiałów.

   

  W ocenie będzie brane pod uwagę:

  Pomysł – 5 pkt.

  Oryginalność – 5 pkt.

  Wkład pracy – 5 pkt.

  Estetyka – 5 pkt.

   

  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Powodzenia!

  11.10.2021 22:07 | więcej »
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna zaprasza uczniów klas 5 – 8 do udziału w konkursie plastycznym w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu.
  27.05.2021 19:19 | więcej »
 • Nasi uczniowie wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Z radością informujemy, że Natalia Kubiak z kl. VI a zajęła II miejsce, a Viktoriia Zhmur z kl. VI a i Przemysław Grodzki z kl. VII b otrzymali wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

  Serdecznie gratulujemy!

  Koordynator konkursu: Paulina Bonter - Burdzicka

  27.05.2021 19:15 | więcej »
 • Szanowni Rodzice i Nauczyciele

  informuję, że na podstawie:

  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

  w dniach: 17 - 28 maja, zajęcia szkolne w klasach  IV - VIII  odbywać się będą w systemie hybrydowym. Dni, w których będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty: 25-26-27 maja, są dla klas: I, II, III, IV, V, VI, VII dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

  W związku z obawami części rodziców, uczniowie klas VIII do egzaminu ósmoklasisty pozostają w systemie nauczania zdalnego.

  Zajęcia  w szkole odbywać się będą dla 50 proc. uczniów klas IV-VIII oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

  W zajęciach szkolnych może uczestniczyć uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję.

   

   Zajęcia w szkole odbywać się będą według „starego” planu lekcji

   

                                                                          

    Organizacja zajęć hybrydowych w dniach 17-28.05.2021r.

   w klasach IV -VIII

  Klasa    sala\data

  17.05

  18.05

  19.05

  20.05

  21.05

  24.05

  25.05

  26.05

  27.05

  28.05

  4a

  26

  Z.

  Z.

  Z.

  S.

  S.

  S.

  D.W.

  D.W

  D.W

  Z.

  4b

  5

  Z.

  Z.

  Z.

  S.

  S.

  S.

  D.W

  D.W

  D.W

  Z.

  5a

  26

  S.

  S.

  S.

  Z.

  Z.

  Z.

  D.W

  D.W

  D.W

  S.

  6a

  7

  Z.

  Z.

  Z.

  S.

  S.

  S.

  D.W

  D.W

  D.W

  Z.

  6b

  3

  Z.

  Z.

  Z.

  S.

  S.

  S.

  D.W

  D.W

  D.W

  Z.

  7a

  7

  S.

  S.

  S.

  Z.

  Z.

  Z.

  D.W

  D.W

  D.W

  S.

  7b

  5

  S.

  S.

  S.

  Z.

  Z.

  Z.

  D.W

  D.W

  D.W

  S.

  7c

  3

  S.

  S.

  S.

  Z.

  Z.

  Z.

  D.W

  D.W

  D.W

  S.

  8a

   

  Z.

  Z.

  Z.

  Z.

  Z.

  Z.

  E

  E

  E

  Z.

  8b

   

  Z.

  Z.

  Z.

  Z.

  Z.

  Z.

  E

  E

  E

  Z.

   

  S.  Stacjonarnie

  Z.     Zdalnie

  D.W.  Dni wolne

  E.    Egzamin

   

   

   

   

   

  24.08.2021 13:04 | więcej »
 • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8

  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin zapraszają uczniów klas 6 – 8 do udziału w konkursie plastycznym.

  20.04.2021 19:25 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 „Wiosenne kwiaty”

  Cele konkursu: - zainspirowanie uczniów do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów, - rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywności poprzez ekspresję plastyczną, - umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
  Regulamin konkursu:
  1. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy w formie płaskiej lub przestrzennej.
  2. Technika plastyczna, format pracy płaskiej i wielkość pracy przestrzennej jest dowolna.
  3. Prace należy wykonać indywidualnie.
  4. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
  5. Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą.
  6. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, samodzielność, dobór środków i technik plastycznych, pomysłowość, oryginalność, estetyka.
  7. Prace należy złożyć do wychowawców świetlicy w terminie do 31.03.21r.
  8. Zwycięzcy 
  konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

  Opiekunowie konkursu: Paulina Bonter – Burdzicka, Iwona Sondej – Ciszewska

  11.03.2021 21:02 | więcej »
 • Szkolny konkurs plastyczny dla klas 2 i 3

  Zapraszamy uczniów klas 2 i 3 do wzięcia udziału w konkursie na NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów.

   

  Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział chętni uczniowie naszej szkoły z klas 2 i 3.

  2. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.

  3. Muszą zawierać elementy związane z tym dniem.

  4. Powinny być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż etc.)

  5. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

  a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego

  b) estetyka wykonania kartki

  Prace oddajemy wychowawcom do 19 lutego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 lutego br. 

  organizatorka p. Beata Urbańska

   

  17.02.2021 20:49 | więcej »
 • X WOJEWÓDZKI KONKURS "NIE WYRASTAJ Z MARZEŃ"

  Zapraszamy uczniów klas 3-8 do udziału

  X Wojewódzkim Konkursie „Nie wyrastaj z marzeń".

   W tym roku proponujemy 3 tematy, z których każdy uczestnik może dokonać wyboru. Oto one:

   1.  Dokończ opowiadanie, wykonaj okładkę, stwórz książkę

         To miał być kolejny dzień spędzony w domu, wypełniony obowiązkami oraz tęsknotą za przygodą, kolegami i koleżankami. Od wielu miesięcy wstaję rano, ubieram się i jem śniadanie. Następnie szykuję się do zajęć, lecz nie wychodzę z domu, by wziąć w nich udział. Odkąd jest pandemia, lekcje odbywają się zdalnie, w domu, przy komputerze.

  No i właśnie tego dnia również włączyłem komputer, gdy nagle…

         Podany wstęp książki jest tylko sugestią, można go zostawić, zmodyfikować albo całkiem zmienić. Ważne, aby opowieść nawiązywała do sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci z powodu pandemii, i by pokazać, że również wtedy może wydarzyć się coś niezwykłego.

        Praca powinna mieć formę własnoręcznie wykonanej książki (strony należy dowolnie połączyć ze sobą i z okładką), przy czym oceniane będą treść opowiadania i wykonanie okładki. Na okładce powinny znaleźć się informacje: tytuł i autor opowiadania. Należy też własnoręcznie (bez pomocy programów komputerowych) wykonać na okładce odpowiednią ilustrację.

  Książka może być napisana ręcznie lub na komputerze. Opowiadanie nie może przekraczać 3 stron A4. Treść powinna być ciekawa i dynamiczna. Wydarzyć mogą się rzeczy realistyczne jak i fantastyczne.

  2. Wykonaj plakat zachęcający do czytania książek (lub konkretnej książki)

  Pomysł i technika wykonania plakatu zależy od was. Ważna jest pomysłowość, oryginalne hasło, siła i mądrość przekazu. Plakat w całości należy wykonać ręcznie, bez pomocy programów komputerowych. Wielkość – A2.

  3. Jesteś wynalazcą. Wymyśl, opisz szczegółowo i narysuj urządzenie, którego ludzie i świat potrzebują, by ich życie stało się lepsze.

  Nie ograniczaj swojej wyobraźni i nie przejmuj się brakiem dostatecznej wiedzy w dziedzinach związanych ze swoim pomysłem. Po prostu wymyśl, poszukaj potrzebnych informacji, opisz i narysuj najlepiej jak potrafisz, tak, by zainteresować jury swoim pomysłem. Wynalazek będzie oceniany na podstawie jego opisu i wykonanego rysunku (lub kilku rysunków). Zarówno opis jak i rysunek muszą być ze sobą zgodne. W opisie trzeba też zawrzeć informacje na temat funkcjonalności wynalazku (do czego służy to urządzenie, na czym polega jego wyjątkowość).

  Koordynatorem konkursu jest pani Sylwia Zubelewicz. Prace plastyczne należy przesyłać do pana Wojciecha Góreckiego. 
  Termin oddawania prac: 10 marca 2021r. 

   

  15.02.2021 20:26 | więcej »
 • Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w kolejnej edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych – Świetlik.

  To już XIV edycja.

  Test konkursowy odbędzie się 9 marca.

  Z uwagi na stan epidemii, terminy mogą ulec zmianie.

  W XIV edycji Konkursu opłata wynosi 10zł.

  Kwotę 10 zł wraz z niezbędną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (do wydruku na stronie organizatora konkursu) należy  dostarczyć  do 11 lutego w zaklejonej kopercie z opisem: Konkurs Świetlik, z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaną klasą.

  Doświadczenia konkursowe  dostępne są już na stronie konkursu.

  Koordynatorzy konkursu:

  klasy 1-3 – Małgorzata Grzeszczak

  klasy 4-8 – Żanetta Petryniak

  01.02.2021 13:00 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla kl. 0-3

  Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ph.: Maska karnawałowa, którego celem jest rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczniów.

   

  Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej maski karnawałowej w dowolnej technice i ozdobionej według własnego upodobania.

  Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia i klasa.

  Termin oddawania prac – 01.02.21r. (poniedziałek)

  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

   

  Koordynator konkursu p. Małgorzata Gałczyńska (świetlica).

  23.01.2021 20:46 | więcej »
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny "Świąteczny prezent dla Profesora Einsteina"

  Drodzy Uczniowie klas 0 – VIII!

  Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świąteczny prezent dla Profesora Einsteina”. Jaki prezent podarowałbyś naszemu Szalonemu Profesorowi? Szczegółowe informacje www.experymentarium.pl

  Pamiętajcie, aby pracę wysłać do 14 grudnia wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora. Zanim wyślecie pracę, zróbcie jej zdjęcie i prześlijcie do mnie na adres katarzynarajmund22@gmail.com. Przesłane zdjęcia zostaną umieszczone w galerii na stronie szkoły w zakładce „Świąteczny prezent dla Profesora Einsteina”.

  Życzę miłej zabawy :)

  Szkolny opiekun konkursu Katarzyna Rajmund

  07.12.2020 22:10 | więcej »
 • Szkolny konkurs na kartkę świąteczną w programie MS Paint  Konkurs dla klas 1 - 8.
  Termin wykonania 15 grudnia 2020r.
  Najładniejsze prace zostaną nagrodzone. Nagrody funduje Rada Rodziców.

  Informacje szczegółowe znajdują się poniżej w Regulaminie konkursu (kliknij Więcej). Koniecznie przeczytaj!

   
  03.12.2020 11:42 | więcej »
 • Konkurs Plastyczny dla kl. I-VIII o zasięgu ogólnopolskim na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne życzenia”

  1) Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie wraz z życzeniami (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych). Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!

   

  2) Prace przesłane na konkurs muszą być pracami nigdzie wcześniej nie publikowanymi jak również nie przedstawionymi na innych konkursach, oraz muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia.

   

  3) Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie jej na odwrocie w następujący sposób - Drukowanymi literami należy podać następującą informację:

  1. Imię i nazwisko autora pracy.
  2. Klasa i wiek uczestnika.
  3. Nazwa i adres placówki.
  4. Telefon szkoły.
  5. Imię i nazwisko opiekuna pracy.

   

  Czytelne uzupełnienie załączników (zgoda na przetwarzanie danych i karta zgłoszenia). Konkurs_plastyczny_KARTA_ZGLOSZENIA_(1)(1).doc

   

  Umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej i dostarczenie jej do szkoły (pracę proszę zostawić w przedsionku szkoły) do dnia 15.12.2020r.. 

   

  Koordynatorem konkursu jest p. Magdalena Czugała.

  Organizator - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  w Siemiatyczach.

  26.11.2020 15:07 | więcej »
 • KONKURS NA NAPISANIE WIERSZA O PATRONIE
  REGULAMIN KONKURSU NA WIERSZ O PATRONIE
   
  23.11.2020 17:24 | więcej »
 • Zapraszam do konkursu młodych programistów

  Pix Programming Challenge 2020

  w kategoriach wiekowych 2005-2009 i 2010-2014

  Uczniowie klas 5-7 posiadają konta w PixBlocksie od ubiegłego roku.
  Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie a nie posiadasz konta lub nie pamiętasz dostępu do niego zgłoś się do mnie przez dziennik Librus lub Teams.
  Aby wystartować w konkursie po zalogowaniu się się na swoim koncie, kliknij w przycisk “Pix Programming Challenge“. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz dostęp do zadań konkursowych.

  Od 16 września do 22 listopada w aplikacji PixBlocks są dostępne ćwiczenia przedkonkursowe. Rozwiązanie ich nie ma wpływu na wyniki konkursu, ale zachęcam do ich rozwiązywania. Pomogą Ci one w późniejszych etapach konkursu. 
   

  ELIMINACJE    23 listopada godz. 9:00 - 29 listopada godz. 21:00

  W czasie eliminacji w aplikacji PixBlocks udostępniony jest zestaw 20 zadań eliminacyjnych. Nie musisz się spieszyć! Zadania możesz rozwiązywać przez cały czas trwania tego etapu.

  Rejestracji należy dokonać od 14 września do 29 listopada godz. 20:00 - najlepiej przed eliminacjami czyli do 23 listopada

  Zapraszam do udziału wszystkich chętnych uczniów!
  Jolanta Cepińska
   
  31.10.2020 20:09 | więcej »
 • KONKURS „DYNIOWE CUDAKI”

  Zapraszamy dzieci klas 0-3 do udziału w konkursie na najciekawsze wykonanie dyni.

   

  Regulamin konkursu:

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z dyni (1 dynia).

  2. Do wykonania dyni można wykorzystać różne elementy dekoracyjne, ozdoby

  oraz materiały przyrodnicze.

  3. Najciekawsze dynie zostaną nagrodzone.

  4. Każda praca musi zawierać informację: imię i nazwisko dziecka, klasa.

  5. Prace należy dostarczyć tylko w dniach 26 i 27 października do sali nr 23.

  6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 października.

   

  Uwaga! Konkurs nie dotyczy tematyki Halloween.

   

  Opiekunowie konkursu - Mirella Baranowska, Paulina Bonter-Burdzicka.

  18.10.2020 21:42 | więcej »
 • Konkurs Plastyczny Laurka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   

  Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie z okazji Dnia Nauczyciela.

  Cele konkursu:

  1. Aspekty wychowawcze – szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły za ich pracę.
  2. Inspirowanie uczniów do twórczej pracy.
  3. Rozwijanie oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych i informatycznych.
  4. Popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów.

  Regulamin konkursu:

  1. Wykonujemy projekt kartki – laurki tematycznie związanej z DEN.

  2. Prace wykonujemy samodzielnie, kredkami, farbami w programie Ms Word, z wykorzystaniem narzędzi edytora, Paint itp..

  3. Możliwe jest wykorzystanie elementów graficznych z Internetu, gazet, czasopism itp.

  4. Laurka powinna zawierać wypisane życzenia.

  5. Prace należy oddać do 14.10.2020r.

  Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodności wykorzystanych elementów materiałów.

  1. Pomysł – 5 pkt.
  2. Oryginalność – 5 pkt.
  3. Wkład pracy – 5 pkt.
  4. Estetyka – 5 pkt.

  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

  09.10.2020 22:49 | więcej »
 • KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 6 – 8 „ROLA PIELĘGNIAREK W OPIECE NAD CHORYM W CZASIE EPIDEMII COVID – 19”

  Organizatorzy konkursu: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie; Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
  Patronat - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

  Cele konkursu:
  podkreślenie roli pielęgniarek, która w szczególnie trudnym czasie epidemii COVID – 19 jest kluczowa;
  ukazanie, jak ważna dla społeczeństwa jest obecność wykwalifikowanego personelu medycznego, szczególnie kadry pielęgniarskiej;
  ukazanie pracowitości i niezłomności pielęgniarek w tym trudnym momencie oraz wyrażenie uznania i szacunku dla ich pracy.

  Zadania dla uczestników konkursu:

  - uczniowie przygotowują pracę o tematyce zgodnej z celami konkursu, w dowolnym formacie i dowolną techniką (szkic, akwarela, węgiel, wycinanka, wyklejanka itp.);
  - pomysł musi być własny (niedozwolone jest kopiowanie i naśladownictwo prac);
  - uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;
  - na odwrocie pracy powinny być czytelnie umieszczone dane autora (imię i nazwisko autora, adres szkoły, opiekun pracy – imię i nazwisko nauczyciela);
  - do każdej pracy powinna być dołączona zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie (uczeń pobiera druk od nauczyciela – koordynatora konkursu).

   

  Ocenie podlegać będzie: zgodność z regulaminem; zgodność z tematem; pomysłowość.

  Prace należy dostarczyć do dnia 12.10.2020r. do nauczyciela biologii – Pauliny Bonter – Burdzickiej. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.10.2020r. drogą e – mailową oraz na stronie psse.szczecin.pis.gov.pl. Każdy uczestnik otrzyma ocenę z biologii za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.                                                                                           

  Koordynator konkursu 
  Paulina Bonter - Burdzicka

  05.10.2020 19:54 | więcej »
 • KONKURS PLASTYCZNY - Światowy Dzień Zwierząt

  Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który obchodzimy 4 października biblioteka szkolna zaprasza dzieci z grupy przedszkolnej i z klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pt: Moje ulubione zwierzątko.

  Technika wykonania prac dowolna – kredki, farby, plastelina itp.

  Format – A4 lub A3.

  Prace plastyczne oddajemy do p. Beaty Urbańskiej – do poniedziałku 05.10.20r.

  29.09.2020 20:53 | więcej »
 • NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od 2 do 8.
  • Zapisy do 30 września u p. Jolanty Cepińskiej.
  • Płatność za ucznia wynosi 10zł.
  • Konkurs odbędzie się 08.10.2020r w godzinach 8:00-16:00 w sali komputerowej szkoły.
  • Dziesiąta edycja Maksa Matematycznego będzie składać się z 2 zadań, z których co najmniej jedno będzie zupełnie nowe i nigdy wcześniej niepublikowane. Opis zadań - gier komputerowych pojawi się dzień przed konkursem o godzinie 18:00 na stronie www.mogalo.pl.
  29.09.2020 00:12 | więcej »
 • Konkurs z chemii dla uczniów klas 7 i 8.

  Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursach.

  1. Przygotuj gazetkę szkolną na wybrany temat: a) Historia odkrycia radu i polonu. b) Energia jądrowa – korzyści i zagrożenia. c) Główne zanieczyszczenia wód. d) Energetyka wodna – korzyści i zagrożenia.
  Termin oddania prac - 18 grudnia 2020r.

  2. Wykonaj ilustrację graficzną zestawu trzech wybranych z podanych poniżej  powiedzeń/przysłów o wodzie.

  1) Podobni jak dwie krople wody.

  2) Spaść z deszczu pod rynnę.

  3) Lato po wodzie, zima po lodzie.

  4) W gorącej wodzie kąpany.

  5) Patykiem na wodzie pisane.

  6) Zimna woda zdrowia doda.

  7) Nie można dwa razy wejść do tej samej wody.

  8) Spływa jak woda po kaczce.

  Format A-4. Termin oddania prac do p. Anny Jukiel - 18 grudnia 2020r.               

  29.09.2020 20:34 | więcej »
 • Konkurs RODZINA RAZEM

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina Razem”. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców regionu, bez ograniczeń wiekowych.

  Rysunek, wyklejanka, zdjęcie, komiks, krótki film a może po prostu forma plastyczna? Pokaż nam, jak spędzasz teraz czas z najbliższymi. Do 8 maja 2020 r. można zgłaszać prace do konkursu „Rodzina razem”. Do wygrania nagrody rzeczowe.

  Szczegóły i regulamin konkursu: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-rodzina-razem

  30.04.2020 23:05 | więcej »
 • KONKURS FOTOGRAFICZNY

  Proponuję zabawę, a zarazem konkurs dla Was ,,Świat przez okno”. Jesteśmy teraz wszyscy w domu, obserwujemy świat, budzącą się do życia przyrodę z konieczności przez nasze okna. Możemy te sytuację trochę odczarować. Popatrz przez okno - dostrzegacie może cos ciekawego co do tej pory nie zauważyliście, rosłe drzewo, dziwny kształt dachu, piękny zachód słońca, kwiaty, alejkę w parku, coś na co do tej pory nie zwróciliście uwagi a teraz nabrało to innej rangi. Warto to uwiecznić na ciekawej fotografii. Weź udział w konkursie. Z naszych zdjęć zrobimy potem prezentację, którą będziemy potem długo wspominać. 

   

  REGULAMIN  KONURSU
  1. Konkurs dla chętnych uczniów z klas 1 – 8.
  2. Poobserwuj co widzisz z okien swojego mieszkania co chciałbyś uwiecznić i pokazać innym.

  3. Na zdjęciach naszych nie może być ludzi - nam chodzi o przyrodę, architekturę, zjawiska pogodowe.

  4. Na fotografii postarajcie się aby było widać maleńki fragment okna, parapetu, firanki, szyby no i oczywiście piękny za oknem świat.

  5. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie.
  6. Zdjęcia przysyłajcie na e-maila beatawys@wp.pl do 15 kwietnia.
  7. Na zakończenie roku szkolnego dowiecie się kto wygrał w naszym konkursie.


  Bawcie się dobrze J
  Beata Urbańska

  28.03.2020 22:37 | więcej »
 • Międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego: ,,Kennst du Jacob und Wilhelm Grimm?”

  Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym klasy 0 - 6 pt. ,,Moja ulubiona bajka braci Grimm?” oraz konkursu wiedzy ze znajomości życia i twórczości braci Grimm dla klas 7 - 8 organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 20. 
   

  Prace plastyczne wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do 20.03.2020r. do pani Karoliny Głowskiej.
   

  Zgłoszenia do testu wiedzy przyjmowane są do 12.03.20r. u p. Karoliny Głowskiej. Konkurs szkolny odbędzie się w naszej szkole 20.03.20r., który pozwoli wytypować 3 uczniów z najwyższymi wynikami do międzyszkolnego finału.

  Międzyszkolny test wiedzy przeprowadzony zostanie  03.04.20r. na 4 godzinie lekcyjnej.

  Zapraszamy do udziału!

  08.03.2020 21:13 | więcej »
 • IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY

  Zapraszamy do udziału w konkursie dla klas I – VIII organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Szczecinie. Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów. Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową. Hasło powinno być samodzielną pracą uczestnika. Hasło (napisane odręcznie lub na komputerze) powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, klasą i adresem szkoły. Przy ocenie haseł komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność językową, jasność i zwięzłość przekazu oraz oryginalność. Hasła zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Klasy I – III
  • Klasy IV – VIII

  Najlepsze hasła (z podaniem autora) zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy na Jasnych Błoniach. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

  Prace prosimy przynosić do pani Pauliny Bonter – Burdzickiej do 25 lutego 2020 r. Wręczenie nagród nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2020r.

  07.01.2020 22:23 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

  Zapraszamy uczniów klas I- VIII do udziału w kolejnej XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.  Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

  Ogłoszenie doświadczeń - 21 stycznia 2020 r. TEST KONKURSOWY odbędzie się w naszej szkole - 17 marca 2020 r.

  Zapisy do 27 stycznia. Wpłata 11 zł - klasy I -III p. Małgorzta Grzeszczak; - klasy IV- VIII - p. Żanetta Petryniak.
   

  07.01.2020 22:16 | więcej »
 • OLIMPUS – sesja zimowa z fizyki

  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
  OLIMPUS – sesja zimowa z fizyki
  odbędzie się 09.01.2020r.

  Uczniowie zgłoszeni do konkursu:
  Klasa VII: 1. Dawid Burdzicki; 2. Igor Dziuba; 3. Hanna Kozdra; 4. Kinga Kutera; 5. Alan Pawlik.  Klasa VIII: 1. Brajan Haberek; 2. Kamila Hes; 3. Magdalena Kwiecień; 4. Julia Ostrowska; 5. Lucyna Plich; 6. Filip Ptasznik; 7. Maria Wiśniowska.

  Serdecznie zapraszam
  Szkolny opiekun konkursu
  Katarzyna Rajmund

  06.01.2020 13:59 | więcej »
 • OLIMPUS – sesja zimowa z matematyki

  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
  OLIMPUS – sesja zimowa z matematyki
  odbędzie się 08.01.2020r. o godz. 8:00 w sali 7.

  Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

  Klasa IV: 1. Wioleta Matoga; 2. Martyna Rudnicka; 3. Gabriela Talarek; 4. Ewelina Włodarska.  Klasa V: 1. Jan Krzywoń; 2. Michał Osadkowski; 3. Antoni Siwiec; 4. Maciej Wierzelewski.  Klasa VI: 1. Kacper Grędziński; 2. Maksymilian Kroehnke; 3. Marcin Marciniak; 4. Sara Nazzal; 5. Marek Ratajski; 6. Szymon Totkowicz; 7. Maja Wawrowska.  Klasa VII: 1. Dawid Burdzicki; 2. Weronika Dewecka; 3. Igor Dziuba; 4. Hanna Kozdra; 5. Kinga Kutera; 6. Alan Pawlik.

  Serdecznie zapraszam
  Szkolny opiekun konkursu
  Katarzyna Rajmund

  06.01.2020 13:57 | więcej »
 • KONKURSY DLA UCZNIÓW Z KLAS 7 i 8 z CHEMII

  1. „Zjawiska fizyczne w obiektywie” oraz „Reakcje chemiczne w obiektywie” - należy przygotować zdjęcia w formacie 20x15 pokazujące wybrane zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne zaobserwowane w przyrodzie i w swoim otoczeniu – zdjęcia mogą być drukowane.

  2. Konkurs plastyczny: „Przysłowia o wodzie” - należy zilustrować w dowolnej technice trzy wybrane przysłowia/powiedzenia związane z wodą w jej różnych postaciach (jak np. deszcz, śnieg etc.). Przysłowia mogą być znane i mniej znane jak np. : Podobni jak dwie krople wody.; Z deszczu pod rynnę; Cicha woda brzegi rwie.; Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.; Kropla wody i kamień przedziurawi.; Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.; Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. Itp.

  3. Konkurs plastyczny na plakat reklamowy: Pierwiastki życia – Azot, Fosfor, Potas, Węgiel, Krzem, Wodór, Tlen - należy przedstawić w dowolnej technice właściwości i zastosowania tych pierwiastków, może to być jeden plakat reklamowy albo osobne kartki przedstawiające poszczególne pierwiastki.

  4. Konkurs ph. „Energia słoneczna – korzyści i zagrożenia” - należy wykonać prace w dowolnej formie (plastycznej, komiksowej, fotograficznej, modelowej, planszowej, historyjki obrazkowej itd.).

  Ostateczny termin oddania prac do p. A. Jukiel: 28 kwietnia 2020r.

  03.01.2020 23:12 | więcej »
 • Konkurs plastyczny „Nowe narkotyki – nie daj się wkręcić”

  Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym z zakresu profilaktyki uzależnień „Nowe narkotyki – nie daj się wkręcić” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie.

        Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Szczecin. Tematyka pracy ma na celu uwrażliwienie młodzieży na problem zażywania nowych substancji psychoaktywnych  - dopalaczy. Prace wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie powinny mieć jasne przesłanie dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia nawet jednokrotnego  zażycia nowych substancji psychoaktywnych - dopalaczy, zachęcać do uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór jednostki zachowań sprzyjających zdrowiu, zawierać informacje na temat możliwości sięgania po pomoc w sytuacjach kryzysowych.

        Prace przynosimy do nauczycielki biologii, pani Pauliny Bonter – Burdzickiej do dnia 18.12.2019r. Trzy najlepsze prace wezmą udział w etapie powiatowym konkursu, którego wyniki zostaną ogłoszone 7.01.2020 r.

  Koordynator etapu szkolnego konkursu Paulina Bonter - Burdzicka

  16.12.2019 22:24 | więcej »
 • KONKURS SZKOLNY NA WYKONANIE NAJPIĘKNIEJSZEJ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

  Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie najpiękniejszej szopki Bożonarodzeniowej. W naszej szkole to już coroczna tradycja. Prace wykonujemy dowolną techniką, (można zaangażować całą rodzinę). Podpisane pracę przynosimy do szkoły, które oddajemy katechetom lub wychowawcom do dnia 06.12.2019r. (piątek).

  W czasie festynu świątecznego odbędzie się głosowanie, w efekcie którego zostaną wskazane najpiękniejsze prace. Głosować będą mogli wszyscy, którzy będą uczestniczyć w festynie 07.12.19r. Następnie komisja skrutacyjna policzy głosy i ogłosi wyniki. Prace zostaną w holu jako wystawa, która wprowadzać nas będzie w świąteczny nastrój. W tygodniu poprzedzającym ferie świąteczne szopki zabieramy do domu. Każda wykonana praca będzie nagrodzona. 
  Organizator - Dorota Skuratowska.

  19.11.2019 23:18 | więcej »
 • Stypendiada wczesnoszkolna kl. 2 i 3

  Zapraszam chętnych uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w Stypendiadze wczesnoszkolnej.

  Opłata za każdy udział w konkursie wynosi 9 złChętne osoby proszę o zgłoszenie się do wychowawcy klasy do 13 listopada  i dokonanie odpowiedniej wpłaty.

  1. Konkurs plastyczny „Plastuś” – od 2 do 9 XII 2019 r.

  2. Konkurs czytelniczy „Abecadło” – 10 XII 2019 r.

  3. Konkurs ortograficzny „Ortografek” – 11 XII 2019 r.

  4. Konkurs matematyczny „Plusik” – 12 XII 2019 r.
  Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursów Anna Wilk (s.24).

  05.11.2019 23:05 | więcej »
 • Międzyszkolny konkurs języka angielskiego dla klas 6

  Szkoła Podstawowa nr 20 w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w I edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "TELL ME ABOUT POLAND".

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Każdą szkołę reprezentują max. dwa zespoły dwuosobowe. Spotkanie odbędzie się 19 listopada (wtorek) 2019 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 20 im. ks. J. Twardowskiego

  w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie. Zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy!
   

  Organizatorzy: p. Ilona Wójcikowska; p. Dorota Czeremcha-Olszewska; p. Violetta Pałka.

  03.11.2019 22:42 | więcej »
 • Stypendiada wczesnoszkolna dla klas 1.

  Zapraszam chętnych uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym „Plastuś”. Opłata za każdą zgłoszoną pracę plastyczną wynosi 9 zł.

   

  W konkursie uczniowie mają za zadanie wykonać według własnej koncepcji, techniką dowolną, o dowolnym kształcie i formacie (nie większym jednak niż A4) pracę plastyczną na temat:

  1. Pocztówka znad morza lub z gór.

  2. Okładka do mojej ulubionej książki.

  3. Laurka dla mamy.

  4. Krawat dla taty.

   

  Pierwszoklasiści mogą wykonać nawet cztery prace konkursowe, ale każdą na inny temat. Uczniowie winni uprzednio przygotować niezbędne do wykonania danej pracy materiały oraz przybory. Prace dzieci będą wykonywać samodzielnie w szkole (w dniach 2-9 grudnia).

  Chętne osoby proszę o zgłoszenie się do koordynatora konkursu do 13 listopada  i dokonanie odpowiedniej wpłaty.

  Koordynator konkursu – Anna Wilk (s.24).
  05.11.2019 23:00 | więcej »
 • Konkurs dla czytelników

  Zapraszamy wszystkich chętnych  CZYTELNIKÓW do udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym  organizowanym przez bibliotekę szkolną SP 20 oraz filię  nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

  Temat pracy - Zwierzęta małe i duże w literaturze.

  Technika wykonania i format prac - dowolny.

   

  Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i  wywieszone w witrynie biblioteki miejskiej. Prace przynosimy do bibliotek do końca października 2019r.

  17.10.2019 21:49 | więcej »
 • Konkurs czytelniczo-plastyczny
  Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym organizowanym dla grupy przedszkolnej przez naszą bibliotekę szkolną. Do wiersza o tematyce jesiennej „Człowiek ze złotym parasolem” Doroty Wawiłow wykonujemy ozdobny parasol. Technika wykonania dowolna. Termin przynoszenia prac do 15 października 2019r..
  Organizator p. Beata Urbańska
  17.10.2019 21:46 | więcej »
 • Konkurs geograficzny

  Zapraszamy uczniów z klas 5-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”, który odbędzie się 26 listopada 2019 r.

   

  Ideą Konkursu jest:

  - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;

  - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;

  - rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata.

   

  Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach - Młodzik dla klas V, VI oraz Adept dla uczniów z klas VII, VIII.

   

  Zgłoszenia przyjmuje p. Żanetta Petryniak do 4 października.

  Koszt konkursu 9 zł 50gr.

  20.09.2019 22:21 | więcej »
 • W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki zapraszamy uczniów klas 3-8 do udziału w konkursie recytatorskim. Zadaniem uczniów jest wykonanie interpretacji wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Przegląd odbędzie się 13 marca 2019 r. (środa) w sali nr 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2019r. (piątek) u p. Pauliny Bonter – Burdzickiej lub p. Żanetty Petryniak.

  04.03.2019 22:45 | więcej »
 • SUDOKU dla kl.3-8
  Zapraszamy miłośników łamigłówek SUDOKU z klas 3 - 8 na eliminacje szkolne do XIV Zachodniopomorskiego Konkursu "SUDOKU - cyfry muszą pozostać samotne", które odbędą się 28 lutego 2019r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali 26. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki w dniu jutrzejszym, tj. środa, 27 lutego 2019r.
  26.02.2019 22:23 | więcej »
 • Konkurs Języka Angielskiego "Kartka Bożonarodzeniowa"
  Uczniowie naszej szkoły biorą udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego "Kartka Bożonarodzeniowa" dla klas 2-3 oraz "List do Świętego Mikołaja" dla klas 4-6. Konkurs organizowany jest przez SP 11. Szkolnymi opiekunami konkursu są Pani Ilona Wójcikowska oraz Pani Dorota Czeremcha-Olszewska.
  Naszą szkołę reprezentuje 9 osób z klas 2 oraz 14 uczniów z klas 4-6. 
   
  07.02.2019 21:46 | więcej »
 • Olimpiada fizyczna
  Zapraszam uczniów klas VII - VIII do udziału w olimpiadzie fizycznej - sesja zimowa. Zapisy u p. Katarzyny Rajmund do 12 grudnia 2018 r. Koszt 9 zł.
  05.12.2018 21:59 | więcej »
 • Olimpiada matematyczna

  Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do udziału w olimpiadzie matematycznej - sesja zimowa. Zapisy u nauczycieli matematyki do 10 grudnia 2018 r. Koszt 9 zł.

  05.12.2018 21:56 | więcej »
 • OLIMPUS sesja zimowa

    Ruszyły zapisy do olimpiady przedmiotowej z przyrody dla klas 4 i geografii dla klas 5-8 - Olimpus sesja zimowa 2019. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do zapisów u Pani Żanetty Petryniak

  Koszt: 9 zł; termin wpłaty do 11 grudnia 2018r.

  28.11.2018 23:33 | więcej »
 • Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik
    Od 1 grudnia ruszają zapisy do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej (1-8). Opłata za konkurs wynosi 10 zł. Zapisy i wpłaty można dokonywać od 3 grudnia do 25 stycznia klasy 1-3 - Pani Małgorzata Grzeszczak, klasy 4-8 - Pani Żanetta Petryniak.
  27.11.2018 20:13 | więcej »
 • SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
  Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie na wykonanie najpiękniejszej szopki Bożonarodzeniowej . Jak co roku prezentacja prac będzie miała miejsce w naszej szkole w dniu Festynu Świątecznego (01.12.2018r.). Szopki będą oceniane przez głosowanie całej społeczności (rodziców, uczniów i nauczycieli). Podpisane prace przynosimy do szkoły i przekazujemy katechetom lub wychowawcom. Technika prac dowolna. Mile widziany udział całej rodziny w pracach nad wykonaniem szopki. Każda praca będzie nagrodzona. Dorota Skuratowska.
  15.11.2018 18:43 | więcej »
 • KONKURSY PRZEDMIOTOWE
         Zapraszamy do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
  Mają one na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
      Pon
  iżej terminarz etapów szkolnych.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Kuratorium Szczecin w zakładce Konkursy.
  08.10.2018 22:04 | więcej »
 • KONKURS KULINARNY

  Zapraszamy do udziału w Konkursie Kulinarnym ZDROWIE NA TALERZU!

  Wszyscy uczniowie klas 0-III, którzy lubią i potrafią przygotowywać zdrowe i pyszne potrawy zapraszamy dnia 5 czerwca do udziału
  w II Edycji Szkolnego Konkursu Kulinarnego
  ZDROWIE NA TALERZU.

  Przynieś potrzebne produkty i przygotuj wymyślone przez siebie danie. Może to właśnie Ty zostaniesz Szkolnym Mistrzem Zdrowego Gotowania J

  Zgłoszenia do konkursu przyjmują wychowawcy do wtorku 29.05.2018r.

  Regulamin konkursu dostępny jest u wychowawców i organizatora.

  Zapraszamy do udziału!!

  Paulina Olejniczak

  21.05.2018 22:25 | więcej »
 • Konkurs plastyczny ZDROWIE NA TALERZU dla kl. 0 - III

  Zapraszamy do udziały w konkursie plastycznym ZDROWIE NA TALERZU!

  Uczniowie klas 0-III chcący wziąć udział w konkursie powinni wykonać pracę plastyczną, która będzie promować zasady zdrowego odżywiania się. Podpisane prace należy złożyć u wychowawcy do poniedziałku 4 czerwca.  Na uczestników i zwycięzców czekają nagrody!

   Regulamin konkursu dostępny jest u wychowawców i organizatora.

  Zapraszamy do udziału!!

  Paulina Olejniczak

  21.05.2018 22:24 | więcej »
 • KONKURS BIOLOGICZNY „BUDOWA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIE”

  Zapraszam uczniów klas VII do udziału w konkursie z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, który odbędzie się dnia 30 maja 2018r. (środa) o godz. 14:40 w sali 3.

  Uczniowie będą rozwiązywać test, składający się zarówno z pytań jednokrotnego wyboru, jak i z zadań typu prawda – fałsz, uzupełnień zdań itp. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

  Osoby chętne do udziału w konkursie zgłaszają się do nauczyciela biologii do dnia 28.05.2018 włącznie.

  Koordynator konkursu Paulina Bonter - Burdzicka

  21.05.2018 21:25 | więcej »
 • Szkolny konkurs pt. ZOSTAŃ DETEKTYWEM 16.05. - 18.05.18r.
  Biblioteka szkolna zaprasza na zabawę pt. Zostań detektywem - polegającą na poszukiwaniu tytułów książek ukrytych w szkole. Kartki z tytułami ponad 70 tytułów powieści detektywistycznych znajdjących się w naszej biblotece szkolnej będą umieszczone na ścianach, drzwiach, oknach, tablicach informacyjnych w całej szkole. Kartek nie wolno zrywać, należy przepisać tytuł i szukać dalej. Zabawa trwa 3 dni od środy do piątku.W piątek kartki należy przynosić podpisane do biblioteki.

  Dla najwytrwalszych, najaktywniejszych zawodników przewidziano nagrody. Warto więc wyruszyć na poszukiwania! Miłej zabawy 
  16.05.2018 21:55 | więcej »
 • KONKURS JĘZYK NIEMIECKI W PRAKTYCE DLA KLAS VII

  1.  W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas VII.

  2. Termin konkursu  10.05.2018r.

  3. Termin złaszania się uczniów do konkursu do 26.04.2018r.

  4. Zagadnienia konkursowe: - znajomość liczb, godzin w języku niemieckim; - znajomość podstawowego słownictwa z obszaru: Familie, Alltag; - umiejętność układania zdań i reagowania na nie.

  5. Przykładowe zadania: - wstawianie czasownika w odpowiedniej formie; - praca z tekstem; - układanie zdań; - wybór odpowiedniego spójnika.

  6. Przygotowanie do konkursu odbywa się podczas zajęć dodatkowych.

  7. Zasady przebiegu konkursu -

  1. Do konkursu zgłaszają się chętni uczniowie z klas VII.
  2. Liczba uczestników jest nieograniczona.
  3. Jeżeli zgłosi się więcej niż 20 osób organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu w dwóch turach.
  4. W każdej turze przewiduje się trzy osoby zwycięskie (I, II i III miejsce).
  5. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie.
  6. Data i miejsce konkursu to: 10.05.2018, czwartek od godz.12:45 do godz.13:30 w bibliotece szkolnej.

   

  25.04.2018 11:53 | więcej »
 • Konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas 1 - 3

  W kwietniu przypada Światowy Dzień Zdrowia dlatego zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas I-III do udziału w konkursie o zdrowiu, który odbędzie się w czwartek (26.04.18r.) o godz. 14.40 – 15.25 (sala 24).

  Uczniowie przystępujący do konkursu rozwiązywać będą test składający się z około 15 zadań, w większości będą to pytania w formie testu jednokrotnego wyboru, będzie kilka pytań innego typu.

  Zapraszamy do zabawy!

  Koordynator konkursu Anna Wilk

  22.04.2018 22:46 | więcej »
 • Konkurs Angielskie Przysłowia i Powiedzonka

  Zapraszamy uczniów klas 5-7 do udziału w konkursie  Angielskie Przysłowia i Powiedzonka, który odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole. 

  Chętni uczniowie będą musieli wykazać się znajomością angielskich przysłów i powiedzonek, które będą wywieszane cyklicznie na tablicy korkowej przy sali nr 6 od 09.04.2018r.

   

  Zasady przebiegu konkursu:
  a)      Do konkursu zgłaszają się chętne pary uczniów z klas V-VII.
  b)      Każda para musi mieć jeden telefon typu Smartfon z dostępem do Internetu.
  c)      Uczestniczące pary rozwiązują zadania sprawdzające znajomość przysłów i powiedzonek w aplikacji Kahoot.

   

  Zgłoszenia do konkursu należy kierować do nauczycieli języka angielskiego do dnia 25 kwietnia 2018 r.

  04.04.2018 23:44 | więcej »
 • Szkolne eliminacje do konkursu SUDOKU organizowanego przez Szkoły Salezjańskie w Szczecine
  11.02.2018 10:54 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK
  Lubisz przeprowadzać eksperymenty naukowe? Lubisz przyrodę? A może rebusy? Jeśli tak, to ŚWIETLIK jest dla Ciebie!
  Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, którzy są ciekawi świata do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik. Zapisy do 31 stycznia 2018r.. Konkurs odbędzie się w szkole 13 marca. Koszt udziału - 10 zł.
  Koordynatorzy - kl. 1-3 p. Małgorzata Grzeszczak, kl. 4-7 p. Żanetta Petryniak.
   
  09.01.2018 21:16 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT - edycja XIX

  Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT - edycja XIX odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018r., o godz. 13.30 w sali 26. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzież. Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

  1. Wiktor Jurgielewicz - 4a

  2. Marcin Marciniak - 4c

  3. Marek Ratajski - 4c

  4. Zofia Gonciarz - 6b

  5. Kamila Hes - 6b

  6. Maria Wiśniowska - 6b

  7. Julia Ostrowska - 6b

  8. Klaudia Skopek - 6b

  9. Magdalena Kwiecień - 6b

  10. Lucyna Plich - 6b

  11. Jagoda Wójtowicz - 7a

  12. Alicja Jastrzębska - 7a

  13. Weronika Kulpa - 7a

  14. Joanna Woźnicka - 7a

  15. Eryk Liszewski - 7a

  Serdecznie zapraszam i trzymam za wszystkich uczestników kciuki :) Szkolny organizator konkursu - Katarzyna Rajmund.

  04.01.2018 23:08 | więcej »
 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

  MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 15 marca 2018 roku. Termin zgłaszania uczniów przez szkołę – do 15.01.2018 r. Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od osoby. W konkursie przyznawane są dyplomy i nagrody: za tytuł laureata, wynik bardzo dobry, wyróżnienie. Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa (zabawka edukacyjna – zakręcone druciki). Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   

  Szkolny koordynator – Katarzyna Rajmund, Ewa Ziemkiewicz.

  04.01.2018 00:02 | więcej »
 • Na konkurs dostarczono 30 prac. Anioły wykonano z różnych materiałów. Na licytację wytypowano trzy prace wykonane przez: Oliwiera Sokołowskiego z mamą, Julię Mikut z mamą i Jana Krzywonia z tatą. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy.
  03.12.2017 22:19 | więcej »
 • STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA
  W dniach 27 listopada - 7 grudnia chętni uczniowie z klas 2 i 3 będą brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym. W tegorocznej edycji uczniowie będą zmagać się w następujących konkursach: konkurs czytelniczy "Abecadło" (27 XI 2017r.), konkurs ortograficzny "Ortografek" (28 XI 2017r.), konkurs matematyczny "Plusik" (29 XI 2017r.), konkurs plastyczny "Plastuś" (do 7 XII 2017r.). Szkolny koordynator: kl. 2 - Anna Wilk, kl. 3 - Małgorzata Grzeszczak.
  21.11.2017 19:11 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla kl.0-7 - ANIOŁ

  Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym na ANIOŁA. Technika wykonania pracy dowolna. Anioł może być stojący lub wiszący. Oceniana będzie dokładność, estetyka i pomysłowość wykonania pracy. Dziecko może wykonać anioła z rodzicem. Trzy najciekawsze prace będą nagrodzone i zlicytowane podczas festynu. Pozostałe będą wyeksponowane na jednym stoisku i sprzedane. Każdy uczestnik konkursu otrzyma słodki upominek. Termin składania prac od 20 do 27.11.2017r. do wychowawcy (gr. 0, klasy I-III), lub do p. R. Gryciuk (klasy IV-VII).

  Organizatorzy: Renata Gryciuk i Magdalena Czugała.

  09.11.2017 22:20 | więcej »
 • WYNIKI KURATORYJNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
  W dniu 16 października 2017r. w naszej szkole odbył się kuratoryjny konkurs matematyczny (org. KO Szczecin, etap szkolny). W konkursie wzięło udział 13 uczniów z naszej szkoły. Do etapu rejonowego przeszły Weronika Kulpa (20 punktów) oraz Joanna Woźnicka (11 punktów). Pozostali uczestnicy eliminacji szkolnych w kolejności zdobytych punktów: Kamila Hes, Klaudia Skopek, Sebastian Góra, Alicja Jastrzębska, Adam Kapuściński, Julia Ostrowska, Lucyna Plich, Maksym Gawroński, Magdalena Kwiecień, Brajan Haberek, Maria Wiśniowska.

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a także życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za Weronikę i Joannę, które będą zmagać się z matematyką w rejonowym etapie konkursu!
  26.10.2017 21:29 | więcej »
 • WYNIKI KURATORYJNEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

  W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 16.10.17r., najwyższe wyniki uzyskały i zakwalifikowały się do etapu rejonowego:

  1. Wiktoria Flis 20 p.
  2. Karolina Goździewska 18p.


   

  Pozostali uczestnicy w kolejności zdobytych punktów:
  Braumberger Maria
  Dziuba Igor
  Kulpa Weronika
  Hes Kamila
  Jastrzębski Wojciech
  Kwiecień Magdalena
  Gruszecka Miriam
  Dobraniecki Bartosz
  Jezik Wiktoria
  Klecha Natalia
  Ostrowska  Julia
  Wiśniowska Maria
  Wnuk Wiktoria
  Kozdra Hanna
  Chrzan Paulina
  Gonciarz Zofia
  Potomska Aleksandra 

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a Wiktorii i Karolinie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie! 

  24.10.2017 21:11 | więcej »
 • Wyniki konkursu języka angielskiego

  W dniu 17 października 2017r. w naszej szkole odbył się kuratoryjny konkurs języka angielskiego. W konkursie wzięło udział  14 uczniów z naszej szkoły.

  Do etapu rejonowego dostali się Piotr Kazimierczak z klasy 7 b oraz Mateusz Kaczmarek z klasy 6 b.

  W eliminacjach szkolnych wzięli również udział następujący uczniowie: Angelika Goździewska - 7a, Aleksandra Bieńczycka -Kuzioła, Weronika Jezik  oraz Maciej Jurek z klasy 7 b, Marcin Kozak, Xavier Marczak, Aleksandra Patkowska z klasy 6 a, Kamila Hes, Magdalena Kwiecień, Julia Ostrowska z klasy 6 b, Dawid Burdzicki oraz Wojciech Jastrzębski z klasy 5 a.

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za Piotra i Mateusza, którzy będą zmagać się z językiem angielskim w rejonowym etapie konkursu.  

  24.10.2017 20:56 | więcej »
 • STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA
  Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 2. i 3. do wzięcia udziału w dniach 27 listopada – 7 grudnia 2017r. w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym - Stypendiada wczesnoszkolna dla klas 2 oraz Stypendiada wczesnoszkolna dla klas 3.
  W tegorocznej edycji proponujemy zmagania w następujących konkursach z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej.
   
  Zakres tematyczny poszczególnych konkursów można przeczytać na stronie http://www.stypendiada.pl/
  Koordynator kl. 2 – Anna Wilk, koordynator kl. 3 – Małgorzata Grzeszczak.
   
  17.10.2017 21:50 | więcej »
 • KONKURS NA WYKONANIE NAJPIĘKNIEJSZEJ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
  Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie najpiękniejszej szopki Bożonarodzeniowej. Co roku, konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem, czego efektem jest zawsze wystawa złożona z przepięknych prac. Mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie.
     Szopki wykonujemy dowolną techniką z udziałem całej rodziny. Liczy się dobry pomysł i serce włożone w trud wykonania pracy. Podpisane prace przynosimy do końca listopada, do wychowawcy lub katechety.
     Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w czasie festynu świątecznego , tj. 02.12.2017. przez głosowanie na wybraną szopkę. Głosować mogą wszyscy uczestnicy festynu. Każda praca będzie doceniona i nagrodzona.
     Po festynie prace konkursowe bedą zdobiły hol naszej szkoły jako wystawa i wprowadzały nas w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W tygodniu poprzedzającym święta szopki zabieramy do domu. Życzę owocnej pracy. 
  Koordynator konkursu - Dorota Skuratowska.
  17.10.2017 14:41 | więcej »
 • KONKURSY KURATORYJNE
  Zapraszamy uczniów klas 4 - 7 na konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W najbliższych terminach odbędą się eliminacje na etapie szkolnym. 
  Język polski 16 października 2017 r.
  godz. 10.00
  Matematyka 16 października 2017 r.
  godz. 13.00
  Język angielski 17 października 2017 r.
  godz. 10.00

  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursów (regulamin, zakres wiedzy i umiejętności) dostępne są na stronie Kuratorium Szczecin w zakładce Konkursy i olimpiady - konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
  12.10.2017 11:34 | więcej »
 • Konkurs plastyczno-czytelniczy dla klas 3
  Uczniów klas 3 zapraszamy do przeczytania wierszy z serii ZOO Jana Brzechwy i wykonania ilustracji do wybranego tekstu. Podpisane prace oddajemy do biblioteki do końca października. Organizator - Beata Urbańska
   
  10.10.2017 19:45 | więcej »
 • PROJEKT CZYTELNICZY W JĘZYKU NIEMIECKIM I ANGIELSKIM dla kl.4-7
  Ideą projektu jest zachęcenie do czytania i wyszukiwania słownictwa o tematyce związanej z biblioteką, książką, czytelnictwem. Wyróżnione  prace będą zaprezentowane w holu szkoły i nagrodzone. Prace oddajemy do biblioteki do końca października.
  organizator - Beata Urbańska
   
  10.10.2017 19:31 | więcej »
 • Wielka Liga Czytelników
  Miło nam zaprosić wszystkich uczniów do konkursu na najlepiej czytającą klasę oraz najaktywniejszego czytelnika z największą ilością przeczytanych książek. Celem konkursu jest inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych. Odwiedzajcie bibliotekę, wypożyczajcie a zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym I półrocze. Organizator konkursu - Beata Urbańska.
   
  17.10.2017 14:46 | więcej »
 • Szkolny konkurs plastyczny dla kl. 0 - 3.
  Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym ph.: „Moje miasto Szczecin”. Format - kartka A4 lub A3. Technika dowolna. Termin składania prac - 19.06.17r. (poniedziałek) w sali 24. Prace muszą być wykonane samodzielnie. Organizator Anna Wilk.
   
  12.06.2017 20:23 | więcej »
 • Wyniki konkursu wiedzy o zdrowiu dla kl. 1-3
  23 maja odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu dla kl.1-3. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 23 pytań. W konkursie wzięło udział 27 uczniów.
  W kategorii klas pierwszych wygrali:
  I miejsce - Wioleta Matoga, kl. 1 a, zdobyła 25 pkt.
  II miejsce - Ewelina Włodarska, kl. 1 a, 24 pkt.
  III miejsce - Pola Rodziewicz, kl. 1 a, 22 pkt.
  W kategorii klas drugich wygrali:
  I miejsce - Filip Fabian, kl. 2 b, 29 pkt.
  II miejsce - Michał Osadkowski, kl. 2 b, 28 pkt. i Kaja Maciążek, kl. 2 b, 28 pkt.
  III miejsce - Marcel Kościuczyk, kl. 2 a, 25 pkt.
  W kategorii klas trzecich wygrali:
  I miejsce - Barbara Strzelczyk, kl. 3 c, 30 pkt.
  II miejsce - Zuzanna Dwojacka, kl. 3 a, 29 pkt.
  III miejsce - Kacper Lisiak, kl. 3 c, 27 pkt.
  Gratulujemy!!!
   
  11.06.2017 21:45 | więcej »
 • Wyniki konkursu kaligraficznego dla kl. 1-3
  19 maja odbył się konkurs kaligraficzny dla klas 1-3. W zadaniu konkursowym należało wykazać się umiejętnością pięknego pisania. W konkursie wzięło udział  21 uczniów.
  W kategorii klas pierwszych konkurs wygrali:
  I miejsce – Martyna Rudnicka, kl. 1 a
  II miejsce – Krystian Fąk, kl. 1 a
  III miejsce – Pola Rodziewicz, kl. 1 a
  W kategorii klas drugich konkurs wygrali:
  I miejsce –  Daniel Siedziako, kl. 2 b
  II miejsce – Liliana Pawlak, kl. 2 b
  III miejsce – Filip Pajdzik, kl. 2 b
  W kategorii klas trzecich konkurs wygrali:
  I miejsce –  Amelia Bieniek, kl. 3 c
  II miejsce – Aleksandra Acewicz, kl. 3 b
  III miejsce – Natalia Żmuda, kl. 3 d
  Gratulujemy!!!
   
   
  28.05.2017 23:03 | więcej »
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
  Konkurs odbędzie się w poniedziałek 22 maja o godzinie 14.30. 
  W konkursie będzie mogło wziąć udział 5 uczestników każdej klasy IV, V i  VI, wyłonionych na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia. Konkurs jest doskonałą okazją do zweryfikowania wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz sprawdzenia swoich umiejętności współpracy w grupie. Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja gwarantowana.
  Organizatorzy: Dorota Czeremcha-Olszewska,Violetta Pałka, Ilona Wójcikowska.
  15.05.2017 22:38 | więcej »
 • Konkurs kulinarny "Zdrowie na talerzu" dla kl. 1-3
  Konkurs odbędzie się 25.05.17r. o godzinie 14.00. Uczestnicy zgłaszają się u wychowawców do dnia 19.05.17r. dostarczając przepis (pisemnie) na wymyślone przez siebie danie. Danie powinno być przykładem zdrowego posiłku i musi być przygotowane bez użycia kuchenki. W dniu konkursu uczestnicy przynoszą wszystkie potrzebne sprzęty i składniki do przygotowania dania. W udostępnionym przez organizatora miejscu mają 45 minut na wykonanie dania. Jury konkursowe wybierze 3 najlepsze dania i nagrodzi ich autorów. Regulamin dostępny u wychowawców klas. Zapraszamy do udziału.
  organizatorzy - Paulina Olejniczak (sala 21), Agnieszka Sołtysiak (sala 26).
  11.05.2017 21:11 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla klas 0-III ph.: Zdrowie na talerzu
  Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci zasadami zdrowego stylu życia, w szczególności tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem.
  Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez uczniów. Technika i format dowolny. Prace przynosimy do wychowawcy do dnia 20.05.17r.
  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
  organizator konkursu - Paulina Olejniczak, wych.kl.3d 
  08.05.2017 22:55 | więcej »
 • Konkurs dla klas III
  Biblioteka organizuje Konkurs dla klas III - Życie i twórczość Juliana Tuwima. Konkurs odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017r.. Gorąco zapraszamy do lektury i sprawdzenia swojej wiedzy.
  07.04.2017 16:44 | więcej »
 • Konkurs SPELLING MASTER
  Jak co roku nasza szkoła zgłosiła się do Międzyszkolnego Konkursu Literowania po Angielsku SPELLING MASTER. Konkurs odbędzie się 13 marca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 3. Naszą szkołę reprezenotwać będą Antoni Siwiec z kl. 2B, Marek Ratajski z kl. 3C oraz Wojciech Jastrzębski z kl. 4A. Powodzenia!
  06.03.2017 20:53 | więcej »
 • Szkolne eliminacje do XII Zachodniopomorskego Konkursu "SUDOKU - cyfry muszą pozostać samotne" organizowanego przez Szkoły Salezjańskie.
  01.03.2017 15:34 | więcej »
 • Konkurs matematyczny
  12 stycznia 2017 roku o godzinie 8.00 w sali nr 7 odbędą się eliminacje szkolne do XVII Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Chętni uczniowie z kl. 5-6 zgłaszają się do nauczyciela matematyki pani Ewy Ziemkiewicz, do 10 stycznia.
   
  05.01.2017 23:18 | więcej »
 • Zapisy - Konkurs przyrodniczy Świetlik
  Drodzy Rodzice
  Trwają zapisy do X edycji ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego Świetlik. Zachęcamy do udziału w konkursie, który odbędzie się w naszej szkole 14 marca 2017r..
  Zapisy do 16 stycznia 2017r.: klasy 1-3 u p. Małgorzaty Grzeszczak, klasy 4-6 u p. Żanetty Petryniak.
  Koszt udziału w konkursie 8 zł oraz zgoda na przetwarzanie danych (dostępna na stronie www.swietlik.edu.pl).
  18.12.2016 22:12 | więcej »
 • Wyniki głosowania w konkursie na wykonanie Najpiękniejszej szopki bożonarodzeniowej:
  I miejsce - Weronika Dewecka, kl. IV a
  II miejsce - Jan Krzywoń, kl. II b
  III miejsce - Natalia Kubiak, kl. II a
  Wyróżnienia: Nikodem Marszałek, kl. II b; Marcel Kościuczyk, kl. II a; Karolina Woźniak, kl. II b.
  Podziękowania za udział: Oliwier Sokołowski, kl. III b; Adam Szypuła, kl. II a; Maciej Wierzelewski, kl. II b; Maja Wawrowska, kl. III c; Wiktoria Czerniej, kl. II b; Szymon, Julia Łozowscy, gr. 0, kl. III c; Filip Dyjas, kl. I a.
  organizator - Dorota Skuratowska
  14.12.2016 19:26 | więcej »
 • Konkurs czytelniczo-plastyczny kl. 2
  Biblioteka szkolna zaprasza dzieci z klas 2 do konkursu czytelniczo-plastycznego "Okładka mojej ulubionej książki". Konkurs polega na przeczytaniu jednej z nowości książkowych zakupionych do naszej biblioteki i zaprojektowaniu okładki. Odpowiedzialna - Beata Urbańska. Prace proszę przynosić do biblioteki szkolnej do 15 stycznia.
  14.12.2016 19:39 | więcej »
 • Dnia 19.12. 2016 r. (tj. poniedziałek) w naszej szkole odbędzie się Przegląd Małego Konkursu Recytatorskiego. Recytatorów z klas I-III zapraszamy na godz. 15.30 do biblioteki szkolnej. Prosimy o przygotowanie jednego wiersza i dostarczenie kopii tekstu do dnia 16.12.2016r. organizatorom. Obowiązuje strój galowy.
  Organizatorzy: Paulina Olejniczak, Patrycja Sęczawa.
  14.12.2016 19:28 | więcej »
 • Konkurs dla kl. 4
  W klasach 4 w ramach projektów czytelniczych został ogłoszony konkurs na wykonanie interaktywnego Lapbooka na temat lektur szkolnych. Prace przynosimy do biblioteki do 15 stycznia 2017r. (odpowiedzialna -  Beata Urbańska).
  14.12.2016 19:47 | więcej »
 • Serdecznie zapraszamy uczniów klasy pierwszej do udziału w Konkursie - Dzienniczek ciekawej książki. Dzieci same lub z pomocą rodziców czytają 4 dowolne książki lub polecone przez nauczyciela bibliotekarza. Na kartkach wykonują Dzienniczek - ilustracje do przeczytanych książek. Prace oddajemy do 15 grudnia, do p. Beaty Urbańskiej. Ciekawe dzienniczki nagrodzimy.
  22.11.2016 22:42 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Dobrzyńska 2
  70-025 Szczecin
 • (+91) 4821621

Galeria zdjęć