• IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY
    • IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY

    • 07.01.2020 22:23
    • Zapraszamy do udziału w konkursie dla klas I – VIII organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 48 w Szczecinie. Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów. Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową. Hasło powinno być samodzielną pracą uczestnika. Hasło (napisane odręcznie lub na komputerze) powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, klasą i adresem szkoły. Przy ocenie haseł komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność językową, jasność i zwięzłość przekazu oraz oryginalność. Hasła zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

     • Klasy I – III
     • Klasy IV – VIII

     Najlepsze hasła (z podaniem autora) zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy na Jasnych Błoniach. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Prace prosimy przynosić do pani Pauliny Bonter – Burdzickiej do 25 lutego 2020 r. Wręczenie nagród nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2020r.

    • więcej
    • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik
    • Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

    • 07.01.2020 22:16
    • Zapraszamy uczniów klas I- VIII do udziału w kolejnej XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.  Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

     Ogłoszenie doświadczeń - 21 stycznia 2020 r. TEST KONKURSOWY odbędzie się w naszej szkole - 17 marca 2020 r.

     Zapisy do 27 stycznia. Wpłata 11 zł - klasy I -III p. Małgorzta Grzeszczak; - klasy IV- VIII - p. Żanetta Petryniak.
      

    • więcej
    • OLIMPUS – sesja zimowa z fizyki
    • OLIMPUS – sesja zimowa z fizyki

    • 06.01.2020 13:59
    • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
     OLIMPUS – sesja zimowa z fizyki
     odbędzie się 09.01.2020r.

     Uczniowie zgłoszeni do konkursu:
     Klasa VII: 1. Dawid Burdzicki; 2. Igor Dziuba; 3. Hanna Kozdra; 4. Kinga Kutera; 5. Alan Pawlik.  Klasa VIII: 1. Brajan Haberek; 2. Kamila Hes; 3. Magdalena Kwiecień; 4. Julia Ostrowska; 5. Lucyna Plich; 6. Filip Ptasznik; 7. Maria Wiśniowska.

     Serdecznie zapraszam
     Szkolny opiekun konkursu
     Katarzyna Rajmund

    • więcej
    • OLIMPUS – sesja zimowa z matematyki
    • OLIMPUS – sesja zimowa z matematyki

    • 06.01.2020 13:57
    • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa
     OLIMPUS – sesja zimowa z matematyki
     odbędzie się 08.01.2020r. o godz. 8:00 w sali 7.

     Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

     Klasa IV: 1. Wioleta Matoga; 2. Martyna Rudnicka; 3. Gabriela Talarek; 4. Ewelina Włodarska.  Klasa V: 1. Jan Krzywoń; 2. Michał Osadkowski; 3. Antoni Siwiec; 4. Maciej Wierzelewski.  Klasa VI: 1. Kacper Grędziński; 2. Maksymilian Kroehnke; 3. Marcin Marciniak; 4. Sara Nazzal; 5. Marek Ratajski; 6. Szymon Totkowicz; 7. Maja Wawrowska.  Klasa VII: 1. Dawid Burdzicki; 2. Weronika Dewecka; 3. Igor Dziuba; 4. Hanna Kozdra; 5. Kinga Kutera; 6. Alan Pawlik.

     Serdecznie zapraszam
     Szkolny opiekun konkursu
     Katarzyna Rajmund

    • więcej
    • KONKURSY DLA UCZNIÓW Z KLAS 7 i 8 z CHEMII
    • KONKURSY DLA UCZNIÓW Z KLAS 7 i 8 z CHEMII

    • 03.01.2020 23:12
    • 1. „Zjawiska fizyczne w obiektywie” oraz „Reakcje chemiczne w obiektywie” - należy przygotować zdjęcia w formacie 20x15 pokazujące wybrane zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne zaobserwowane w przyrodzie i w swoim otoczeniu – zdjęcia mogą być drukowane.

     2. Konkurs plastyczny: „Przysłowia o wodzie” - należy zilustrować w dowolnej technice trzy wybrane przysłowia/powiedzenia związane z wodą w jej różnych postaciach (jak np. deszcz, śnieg etc.). Przysłowia mogą być znane i mniej znane jak np. : Podobni jak dwie krople wody.; Z deszczu pod rynnę; Cicha woda brzegi rwie.; Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.; Kropla wody i kamień przedziurawi.; Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.; Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. Itp.

     3. Konkurs plastyczny na plakat reklamowy: Pierwiastki życia – Azot, Fosfor, Potas, Węgiel, Krzem, Wodór, Tlen - należy przedstawić w dowolnej technice właściwości i zastosowania tych pierwiastków, może to być jeden plakat reklamowy albo osobne kartki przedstawiające poszczególne pierwiastki.

     4. Konkurs ph. „Energia słoneczna – korzyści i zagrożenia” - należy wykonać prace w dowolnej formie (plastycznej, komiksowej, fotograficznej, modelowej, planszowej, historyjki obrazkowej itd.).

     Ostateczny termin oddania prac do p. A. Jukiel: 28 kwietnia 2020r.

    • więcej