• SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022 - WYNIKI GŁOSOWANIA
   • SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022 - WYNIKI GŁOSOWANIA

   • 27.09.2021 11:07
   • Dnia 22. 09. 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w której wybrani kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły.

    Wzięło w nim udział 227 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wszystkie oddane głosy były ważne.

     

    Komisja wyborcza w składzie: Wiktor Jurgielewicz i Diana Noniewicz z kl. 8a oraz opiekun SU p. Patrycja Sęczawa czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

     

    Zgodnie z regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności na rok 2021/2022:

     

     

    Julia Woźnicka z kl. VI - 96 głosów – PRZEWODNICZĄCA SU

     

    BARBARA STRZECZYK z kl. VIII c – 92 głosy - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

    MAJA WAWROWSKA z kl. VIII c – 60 głosów – SEKRETARZ

     

    SARA NAZZAL z kl. VIII c – 14 głosów – CZŁONEK

     

    MARCEL KOŚCIUCZYK z kl. VII a – 11 głosów – CZŁONEK

     

    WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!

     

   • Wróć do listy artykułów